بی خود نیست به مازندران میگن بهشت روی زمین!

و بیخود نیست که مازندرانی ها سیصد سال طول کشید تا اسلام رو پذیرفتند آخه اونها اون بهشتی رو که تو قرآن وعدشو داده بودند رو داشتند . اینجا اگه آدم رو بندازن سبز میشه از در و دیوار و هر سوراخ سنبه ای که فکرشم نمی کنی یه چیزی در میاد. توی عکسی که آوردم از دل سیمان پنج سانتی حیاط خونمون سبزه در اومده دلم نیومد اون رو تقدیم به همه دوستان نکنم.

تقدیم به شما!