این روزها چه بر من سخت میگذرد.اتفاقاتی که رخ میدهد مرا به مرز انزجار رسانده از همه چیز! چند روز پیش دیدم در میدان همزه کلای بابل مامور شهرداری مردی دست فروش را به جرم پهن کردن بساطش در پیاده رو به باد کتک گرفته بود . خدا ازش نگذرد هر چه از دهنش بر می آمد به او میگفت . مردم تحملش را نداشته با آن مامور درگیر شدند سر آخر ماشین پلیسی آمد و آن دست فروش را برد نمی دانم چه بر سرش آوردند.

وبلاگ مسیح تنها وبلاگی بود که هر شب به آن سر میزدم و تمام نظرات را میخواندم . تنها کسی که دیدم با قلمی رسا و کلامی گرم مسئولین نظام را به باد انتقاد میگرفت و همه چه موافق و چه مخالف نظراتشان را میدادند و کسی ابایی نداشت از بیان حقیقتی. اما چند روزی است که فیلترش کرده اند. خدا لعنتشان کند! از این کافران به ظاهر مسلمان انتظاری بیش از این نمی رود .

جماعتی که خدا را هم فیلتر می کنند دگر مسیح جای خود دارد! آخر این وضع تا به کی ادامه خواهد داشت تا کی باید خون و جگر بخوریم تا کی بسوزیم و دم بر نیاوریم! تا کی باید به نام دین و امام زمان خون مردم را در شیشه کنند!

تا کی؟!