داستان زندگی من به اینجا رسیده که میخوام ارشد بخونم  

ارشد خوندن توی شهرستان هم دیگه برام لطفی نداره. آخه تموم امکانات جمع شده توی تهران. 

خدا بگم چکارشون کنه! حرصم در میاد وقتی که واسه ساختن یه دستگاه ساده مجبوریم اینهمه راه بکوبیم تا تهران و از اونجا لوازم مورد نیاز رو خریداری کنیم .   

چاره ای نیست باید یه مدت تهران باشم

فقط و فقط مونده این تصمیمم رو به اطلاع مدیر عامل برسونم و این سخت ترین قسمت داستانه که هنوز جرات نکردم انجامش بدم. 

 

دیگه اینکه ایالت کاسپین این روزها هوای بسیار عالی داره . 

اینجا جاتون حسابی خالیه !  

 اینجا بابله شهر بهار نارنج! باور نمیکنی بهتره که همین روزها یک سر بیایی و نفسی عمیق بکشی تا باورت بشه 

توی شهر ما مردم بیشتر صحبت از انتخابات میکنند. قراره میر حسین موسوی بیاد اینجا یک صحبتی برا مردم بکنه .  

زمین های کشاورزی یواش یواش دیگه آماده میشن و خزونه ها میرن واسه نشا  

و من قکر میکنم یک روزی ایران هم آباد میشه.