بیست و پنج سال پیش یه همچین روزی توی گرمای آفتاب مرداد ماه و بهبوهه رسیدن شالی و به قول ما شمالی ها توی فصل «انجیل پز ماه»( ماهی که میوه انجیر می رسد) بنده نزول اجرا نموده و به افتخار شما و فقط و فقط به خاطر شما پا به این عرصه خاکی گذاشتم.

و حالا ربع قرن از اون روز تاریخی گذشته و اون پسره لوس و نونور و بازیگوش دیگه واسه خودش یک پا مرد شده!شاید پیش خودتون بگین اون پسره قد(غد؟) کجا و این جوون رعنا و رشید کجا؟ شایدم البته اینو نگین!

حالا که فکر میکنم میبینم تو این ربع قرن چه چیزا که عوض نشده.

محیط زندگیم دور و بریهام خودم!

هی روزگار!!!!

آهاهاهاهاها............ی امان امان...............!!!!!