سوال: دو میلیارد تومان به شما می دهند(نقد) اگر یک بشقاب پر از سوسک را بخورید. قبول می کنید؟!

فرض کنید سوسک ها زیبا هستند مثل سوسک شکل زیر!

دقت کنید با دو میلیارد کارهای زیادی می شود انجام داد.سرمایه گذاری و خدمت به مردم و...

فکر کنید و پاسخ دهید. انیشتین می گفت :فکر کردن سخت ترین کار بشر است!

ولی بدانید که شاه کلیدرشد و پرورش مغز همین فکر کردن است!


جواب:

خوردن سوسک کار سختی است اما مسلم است که اگر حاضر به خوردن آن شوم همه اش را می خورم که به قول معروف آب از سر که گذشت چه یک من چه صد من پس دلیلی ندارد کسی را در این کار شریک کنم.
خوب دوباره همه جوانب را در نظر می گیریم:
-یک ظرف سوسک متعفن بد بوی و لجن مال شده بیماری زا
-دو میلیارد پول
سه باره:
- یک ظرف سوسک
-یه خونه بزرگ وسط یه باغ درندشت یه ماشین بنز آخرین مدل
چهار باره:
-یه ظرف سوسک خوشگل و خوشمزه
-یه کاخ زیبا بالای تپه ای سرسبز وسط یه بیشه خصوصی چند مدل از بهترین ماشینای دنیا شروع کردن به کاری که توانایی شو داشتم ولی هیچ گاه پولشو نداشتم سفرای دور دنیا ......

به راستی چرا باید از سوسک بدم بیاید جز اینکه سالها فکر می کردم بد است پس به راحتی می توان فکر کرد که سوسک غذای لذیذی است حداقل در مدت زمانی به اندازه خوردن یک ظرف از آن
در ضمن سوسک ها خیلی هم تمیزند شاید شما شهریها تصور غلطی از سوسک دارید که آن هم به خاطر این است که آنها را در جاهای خاصی دیده اید
من حاضرم این کار را انجام دهم بدون اینکه حالم به هم بخورد بلکه آن را ضیافت پول دار شدنم تصور می کنم یعنی یک توفیق اجباری یعنی یک حال دوبل یعنی نه تنها به من دو ملیارد پول می دهند بلکه یک ظرف سوسک لذیذ ایتالیایی هم مهمانم می کنند
حالا نظر شما چیست