تمام زندگی آدم تحت تاثیر یک لحظه ست.

لحظه ای که برا اولین بار چشای خواب آلودتو باز می کنی و تصمیم میگیری بیدار شی یا اینکه بازم بخوابی!

اگه بخوابی شاید ۵دقیقه بعد یا یه ساعت دیرتر بیدار شی با اعصابی خورد. بعدش میری دستشویی و چون همه آدما ۵دقیقه تا ۱ ساعت دیرتر از خواب بیدار میشن شما ناچاری دقایقی چند تو نوبت بمونی . بعدش لباس می پوشی از خونه میزنی بیرون.چیزی که میبینی شهری پر از آدمها و ماشینها و دقایق طولانی توی ترافیک پشت چراغ قرمز ها نگاه غضب آلود رئیست استاد.

اما اگه تصمیم بگیری در اون لحظه چشاتو باز نگر داری . با خیال راحت میری دستشویی بعدش یه چای تازه دم. سر ساعت از خونه میزنی بیرون خیابونای خلوت چراغای سبز سلام استاد!