این روزها دیگر برای مهندس جماعت روزهای خوبی نیست .
آخه دیگه هیچ جای این دنیا بر پایه هندسه نمی چرخه . تو این مملکت حتی جدول ضرب هم جواب نمیده.
هرچی دو دوتا می کنی هیچی ام ازش در نمی آد.
عجب دور و زمونه ایه!اونچه از استاتیک و دینامیک و ارتعاشات خوندیم همش باد هواست. برنولی کیلویی چند! دیگه هیچ سیالی تو این روزنگاه زمان از قانون برنولی تبعیت نمی کنه. رودخونه ها هم دیگه عادت همیشگیشونو گذاشتن کنار،همه دارن سر بالا میرن.
خدایا این چه شلم شولباییه که برا ما درست کردی . چرا هرکاریش می کنیم هیچ کاریش نمیشه.