به راستی هیچ کدوم از درس و دانشگاه و تجربه و تحقیق و ایده و نو آوری به اندازه پول نمی تونه به آدم انگیزه و انرژی بده . از این به بعد پول به درس و دانشگاه اولویت داره.