X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


تو ماه رمضون کارگر کم پیدا میشه رو این حساب این چند روزی که بیکار بودم مادر بنده امر فرمودند که بروم سر زمین کمک بابام و داداشم که این روزا سخت مشغول برداشت خیار یا به قول ما خیار چینی هستند.

بنده یک دایی دارم که ایشان بسیار شوخ و تیکه پران هستند و از هر موقعیتی استفاده کرده و آدم را مرد الطاف عالیه قرار می دهند و تا من را سر زمین در حال خیار چینی دیدند گفتند :ای بابا ! مهندس رو چه به خیار چینی؟! شما الان بایستی پشت میز بنشینی و به این و اون دستور بدی. اصلا کار شما این نیست جایگاه شما خیلی بالاتر از این حرفاست .این همه درس خوندی ، معادله حل کردی ، این چه کاریه؟! چیش!! پیش!! پیف!!

گفتم داعی جان هر چه باشه ، مهندسی که خیار چینی بلد باشه بهتر از مهندسیه که خیار چینی بلد نباشه و داعی جان سری به علامت تاکید تکان دادند و نگاهی به نشانه تایید کردند و دیگر دم بر نیاوردند!